سمائی بود هرکه ساعی بود

پيرو حمايت هاي بي دريغ و مستمر جناب آقاي دکتر مرتضي سام دليري رياست محترم واحد و تلاش و پيگيري هاي مداوم آقاي دکتر رامين ويسي ، معاون محترم دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد چالوس فعاليت هاي پژوهشي به شرح ذيل به انجام رسيده و ان شاءا... تداوم خواهد يافت :

مهندس حسين اکبر پور مدير پژوهشي سما    

 

گزارش فعاليت هاي پژوهشي

مراحل لازم جهت اخذ كار آموزي

 

مهمترین اقدامات پژوهشی حوزه معاونت سما واحد چالوس در سال 89